yǐng。古地名。春秋时,楚文王建都于郢,故址在今湖北江陵西北纪南城。楚国都城屡有迁徙,凡迁至之地均称郢。纪南城地理位置优越,南面靠近长江,东面紧邻长湖,东西两面有八岭山、纪山,可以说是近山傍水。康熙字典记载:《唐韵》以整切《集韵》《韵会》以井切《正韵》庾顷切,音颖。《说文》楚都,在南郡江陵北十里。《公羊传·宣十二年》邲之战,子重谏曰:南郢之与郑,相去数千里。按《六书故》云:郢,楚所都,今为江陵府江陵县。子西迁郢於鄀,楚考烈王自徙寿春,亦命曰郢。名虽同而地则异也。又《字汇补》节气名。《管子·幼官篇》十二小郢,十二中郢。又叶以成切,音盈。《应劭·风俗通》干木息偃以籓魏,包胥重茧而存郢。管氏朱弦而三归,平仲辞邑以濯缨。或省作。

相关词语:郢门、哀郢、盘郢、郢调、郢词、郢路、郢人、郢斫、郢刃、郢唱、郢人斤斲、郢人斤斫、郢匠挥斤、郢人斫垩、郢书燕说。